top of page

Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden bvba Dirk & Dogs Hondenhotel/ Kattenhotel

 

Gezondheid en hygiëne:

 

-          De hond/kat wordt enkel aanvaard in lichamelijk gezonde en verzorgde conditie.

 

-          De hond/kat dient te zijn ingeënt volgens de wettelijke voorschriften.

 

-          Kennelhoest voor honden moet apart gegeven worden ruim 21 dagen vóór het binnenbrengen.

 

-          Het vaccinatieboekje dient steeds meegebracht en aanwezig te zijn tijdens het verblijf.

 

-          Uw hond/kat mag de laatste 12 weken niet in een toestand zijn geweest die enig besmettingsgevaar te weeg kan brengen bij mens of dier.

 

-          Bij onverwachte ziekte tijdens het verblijf zal bvba Dirk & Dogs steeds onmiddellijk de bedrijfsdierenarts contacteren. 

 

-          Eventuele kosten bij een door ons noodzakelijk geachte tussenkomst zoals een dierenarts of trimsalon vallen steeds ten laste van de eigenaar.

 

-          Loopsheid of mogelijk loops worden van de hond MOET worden medegedeeld bij het inchecken. Zoniet, kan bvba Dirk & Dogs in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele dracht.

 

-          Elke kater/kattin dient te zijn gecastreerd /steriel te zijn.

 

-          Indien een dier komt te overlijden tijdens zijn verblijf, zal de bedrijfsdierenarts de doodsoorzaak vaststellen, een bewijs van onderzoek zal afgeleverd worden ten behoeve van de eigenaar. Alle kosten hieraan verbonden vallen ten laste van de eigenaar.

 

-          U wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, tenzij u bij het inchecken expliciet laat weten dat u tijdens u vakantie niet wenst gestoord te worden. Het overleden dier zal vervolgens individueel worden gecremeerd, tenzij u expliciet anders vermeldt bij het inchecken. De assen blijven ter uwer beschikking. Alle kosten verbonden aan de crematie, vallen ten laste van de eigenaar.

 

 Verblijf:

 

 -          De eigenaar van de hond is op de hoogte en gaat ermee akkoord dat zijn dier gedurende het verblijf regelmatig in contact zal komen met soortgenoten en eventueel ook kan worden ondergebracht samen met een soortgenoot.

 

-          De eigenaar van een kat is ervan op de hoogte dat katten altijd samen zitten in een gemeenschappelijke ruimte.

 

-          De eigenaar van de hond/kat zal bvba Dirk & Dogs niet verantwoordelijk stellen indien de hond/kat een wonde, ziekte of ongeval zou overkomen, noch indien zijn hond/kat een wonde, ziekte of ongeval zou veroorzaken bij iemand anders, mens of dier.

 

 

Reservering en betaling:

 

 -          Het te betalen bedrag is steeds het volledig aantal gereserveerde dagen, de dag van brengen en de dag van ophalen inbegrepen, alsook de dagen die het dier langer verblijft dan de gereserveerde.

 

-          Het dier wordt slechts teruggegeven aan de eigenaar bij volledige betaling van deze totale som.

 

-          Bij vroegtijdig ophalen wordt er geen geld terugbetaald, noch gereserveerde dagen in mindering gebracht.

 

-          2 dagen na het verstrijken van dit contract, bij niet-ophaling, en indien Dirk & Dogs hiervan niet op de hoogte werd gebracht, doet de eigenaar automatisch afstand van zijn dier en vervalt de verantwoordelijkheid van bvba Dirk & Dogs voor bewaring van het dier.

 

-          Bvba Dirk & Dogs kan dan eventueel beslissen tot herplaatsing van het dier.

 

-          De kosten van het volledige verblijf bij bvba Dirk & Dogs blijven evenwel ten allen tijde verschuldigd.

 

-          Indien de eigenaar geen gebruik maakt van de gereserveerde dagen, en dus niet komt opdagen op de afgesproken datum, zal zonder verwijl het volledige bedrag van het gereserveerde verblijf gefactureerd worden.

-          Deze clausule geld tevens bij het niet betalen van het voorschot voor een verblijf tijdens de maanden juli/augustus en bij het uitlaten van het schriftelijk of per mail annuleren van het verblijf tijdens de maanden juli/augustus.

-          Deze clausule geldt niet als de eigenaar min.24 u uren tevoren verwittigt.

 

 

 

Door het bevestigen van het lezen van deze voorwaarden, verklaart u zich hiermee volledig akkoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page